Integrasjon mot DB Schenker

Ved å benytte våre Web Services for sporing og fraktberegning kan du hente informasjon fra våre datasystemer til dine egne datasystemer. Dette gjør det mulig å se våre priser direkte i dine egne systemer, og vise sendingsinformasjon sammen med egne data.

Sporing

Du kan spore sendinger på fraktbrevnummer eller kollinummer. I tillegg til sendingsinformasjon returneres også en lenke til POD-bilde i tiff-format.

Fraktberegning

Ved å oppgi nødvendig informasjon, som kundenummer, fra og til sted, vekt og antall kolli, får du returnert fraktpris utfra din avtale, samt transporttider.

For utvikler

Beskrivelse av Web Services: User manual Lenke til WSDL for Web Services: WSDL